IT’S TRUE!!!

WE ARE HIRING…

شرکت راه سبز چهلستون برای چند موضوع شغلی زیر در حال جذب نیرو است. در صورتی که به زمینه کاری این شرکت علاقه‌مند هستید و مهارت‌های مورد نیاز ما را در اختیار دارید، پس به ما بپیوندید؛ جای شما در تیم ما خالیست…

[TABS_R id=2264]

ورود به صفحه فرم استخدام