آدرس:
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،انتهای پارکینگ سمت چپ ساختمان شیخ بهایی، ساختمان تیام پارسی، طبقه اول کد پستی: 8415683119
تلفن تماس: 33932085-031
فاکس: 89783411-021
ایمیل: info@r-s-co.com

[google_map_easy id=”1″]