معرفی

عینک دید غیر مستقیم برای صنایعی مفید است که در آن اشعه های خطرناک و همچنین مواد مضر برای چشم انسان وجود دارد. در این عینک از یک دوربین جهت فیلمبرداری از محیط استفاده شده است که به صورت لحظه ای فیلم را روی نمایشگر داخلی نمایش می دهد و کاربر می تواند ضمن هوشیاری و دید کامل، از مواد و اشعه های مضر در امان بماند.

slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
slide
عینک دید غیر مستقیم
Prev
Next